Snil si jako malý o práci hasiče? Proměň
svůj sen v realitu!


Zdokonal svůj fyzický potenciál, seřaď si hodnotový žebříček, zocel ducha a nalezni spoustu kamarádů.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce nebo závodu je jednotka požární ochrany (JPO), která se zřizuje na základě §29 a § 68 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. Organizační struktura jednotky je stanovena ve vyhlášce 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO ve znění vyhlášky 226/2005 Sb.

Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit a každé 2 roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

pic_homepagepic_homepage_hover

Hasičské vybavení a technika

kamil_1kamil_2

V Plzni působí na 250 dobrovolných hasičů, kteří pomáhají a zajišťují potřebné činnosti.


Když se Vás zeptáme co dělají hasiči, nejčastěji uslyšíme odpověď, že hasí požáry. Ano je to pravda, mají to již ve svém názvu, ale další činností hasičů – záchranářů je v dnešní době “záchrana” a technická pomoc, která tvoří již více jak 2/3 všech zásahů.


Požáry

Požár je nekontrolovatelný oheň, při kterém dochází k bezprostřednímu ohrožení osob, zvířat, materiálních hodnot nebo životního prostředí.

Povodně

Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta vodních toků.

Vyhledávání osob

V případě potřeby jsme nápomocni Policii ČR při tvorbě rojnic a vyhledávání nezvěstných osob v terénu.

Technická asistence

Mezi asistence se řadí práce na vodě, čerpání vody z objektů, likvidace olejových havárií, úniků nebezpečných látek a další...

Před přihlášením můžeš mít spoustu otázek. Ty nejčastější otázky včetně odpovědí jsme sepsali níže, pro zobrazení odpověďi stačí kliknout na otázku. Pokud jsi nenašel co jsi hledal, kontaktuj nás!


1Co všechno musím udělat, abych se mohl stát dobrovolným hasičem?
Kontaktovat náborové centrum a to buď telefonicky na telefonním čísle 603 443 643 nebo zašlete e-mail s Vaším telefonním číslem a my Vás budeme kontaktovat.
2Co obnáší činnost dobrovolného hasiče?
Nejsou to jen zásahy u požáru, ale i provádění odborné přípravy (školení a výcvik), péče o techniku, výstroj a výzbroj, zajišťování asistenční služby při různých akcích (sportovní a kulturní akce města Plzně, nebezpečné činnosti, svařování, pálení, atd...), pomoc lidem v nouzi, technické zásahy, čerpání a odčerpávání vody.
3Jak je činnost dobrovolného hasiče časově náročná?
Časovou náročnost si stanoví každý hasič sám. Nicméně je povinen vykonat odbornou přípravu v rozsahu cca 60 hodin za rok, dle svých možností se zúčastňovat zásahů a pokud je zapojen i do ostatních činností jednotky (asistence, údržba techniky, požární sport, atd. ) je zapotřebí počítat se zvýšenou časovou náročností.
4Může se stát dobrovolným hasičem i žena?
U dobrovolných hasičů bychom uvítali dívky a ženy avšak ne pro činnost v zásahových jednotkách.
5Přijímáte mezi dobrovolné hasiče i děti a mládež?
Ano, děti od 6 do 15 let mohou působit v kolektivech mladých hasičů a dorost od 15 do 18 let se může intenzivně připravovat pro činnost v zásahové jednotce.